SOS-BARNEBYER

Donér kr 20,- til deres arbeid!

PrisNOK20,00 inkl. mva.
På lager
 • Produktinfo
 • Produktanmeldelser (0)

SOS-barnebyer er en internasjonal profesjonsorganisasjon med 70 års erfaring i å sikre barn den omsorgen de trenger for å vokse og utvikle seg til selvstendige voksne. Vår målgruppe er barn som har mistet eller lever med stor risiko for å miste omsorg fra familien sin. 

Slik sikrer vi barn den omsorgen de trenger 

 •       Vi styrker familier i krise slik at de selv kan gi barna sine god omsorg. 
 •       Vi etablerer nye, trygge familier til barn som trenger det.
 •       Vi jobber for at ethvert land skal ha nødvendige samfunnsstrukturer og beskyttelsesmekanismer som sikrer barn en oppvekst med god omsorg. 

Vi i Fortellerforlaget, sammen med SOS-barnebyer, er opptatt av at alle barn skal få god utdanning. Ditt bidrag vil gå dirkete til at barn i hele verden skal få bedre utdanning ved at: 

 •       Vi styrker familier som står i fare for å kollapse; gjennom utdeling av matvarer, hygieneprodukter og informasjonskampanjer for å forebygge smitte 
 •       Vi sikrer utdanning ved å dele ut skolemateriell til barn som er hjemme, men vi er bekymret for at millioner av barn ikke kommer tilbake til skolen 

Utdanning er alfa og omega for utvikling 

 •       Skolegang gir hvert enkelt menneske mulighet til å skape seg en god fremtid.
 •       Teoretisk og praktisk opplæring reduserer fattigdom og bidrar til økt likestilling og demokratisk deltakelse. 
 •       Skolegang og utdanning gir kunnskap om hygiene, ernæring, smittefare og vaksinering. 
 •       Økt utdanning er viktig i arbeidet mot sykdommer som kan forebygges, som malaria og hiv/aids. 
 •       Mødres utdanning har stor betydning for barnas helse og reduserer barnedødeligheten. 
 •       Kvinner med utdanning bidrar sterkt i lokalsamfunnet. 
 •       God utdanning til det brede lag av befolkningen har stor samfunnsøkonomisk betydning og er grunnleggende nødvending for utviklingen av et hvert land.

 Slik bidrar SOS-barnebyer til at barn får utdanning

 •       Alle barn i SOS-familier får skolegang, samt oppfølging og ekstra hjelp med skolearbeidet hvis de trenger det. 
 •       For familier som er med i SOS-barnebyers familieprogram er det et krav at alle barna, både jenter og gutter, skal få skolegang. 
 •       I mange land er barnehage/førskole viktig for videre skolegang, og SOS-barnebyer sørger for at barn fra SOS-familier og lokalsamfunnet får dette tilbudet. 
 •       Å sørge for et godt og relevant utdanningstilbud er viktig for både barn, familier og lokalsamfunn. Det bedrer de unges mulighet på arbeidsmarkedet, gir inntekt til omsorgspersoner og skaper utvikling lokalt.
 •       SOS-barnebyer jobber for at alle land skal innføre velferdssystemer og barnevernsstrukturer som sørger for at alle barn, også dem som er uten eller i fare for å miste omsorg fra voksne, får skolegang av god kvalitet. 
 •       Tradisjon, kultur og holdninger gjør at mange jenter ikke får skolegang. SOS-barnebyer jobber i lokalsamfunn med informasjon og holdningskampanjer for at jenter skal få utdanning, for at de skal kunne gå på skolen selv om de har mensen eller har født barn. 
 •       Mange steder har SOS-barnebyer forbedret kvaliteten på undervisningen, undervisningsmateriell og skolelokaler. 
 •       SOS-barnebyer jobber for at holdninger for å få slutt på fysisk avstraffelse i skolen.

 

Ønsker du å vite mer om arbeidet til SOS-barnebyer? 

Les mer her: https://www.sos-barnebyer.no/

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.